Mediációs szakirányú továbbképzés

Mediációs szakirányú továbbképzés indul az ELTE PPK-n

ÁLTALÁNOS ÉS CSALÁDÜGYI MEDIÁCIÓ
szakirányú továbbképzési szak

A képzés szakmai felelőse: ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vételi száma: folyamatban

A szakirányú továbbképzés megnevezése:
általános és családügyi mediáció (közvetítés)

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
magyarul: általános és családügyi mediátor
angolul: general and family mediator

A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány képzési terület

A felvétel feltételei
a társadalomtudomány, bölcsészettudomány, pedagógusképzés, orvos- és egészségtudomány, jogi képzési területek, valamint az államtudományi képzési terület valamelyikén szerzett, legalább alapképzési oklevél, illetőleg az ezeknek megfeleltethető, korábbi egyetemi vagy főiskolai oklevél, valamint
legalább egy év igazolt szakmai gyakorlat a pedagógiai, szociális, jogi, pszichológiai, egészségügyi, rendvédelmi, gazdasági területek valamelyikén.

A képzési idő, félévekben: 2 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

A részletekről tájékozódhat az ELTE honlapján az alábbi linken vagy letöltheti pdf-ben

A képzés részletei az ELTE honlapján: http://www.ppk.elte.hu/felveteli/szakiranyu/budapest

Letölthető PDF: