Bossányi Zsófia

Bossányi Zsófia

Pszichológus, szociológus, pár- és családterapeuta vagyok.

A Kapcsolat Centrumban pár- és családératerápiával, egyéni, párkapcsolati és csoportos tanácsadással, valamint autogén tréninggel foglalkozom.

Egy tekergős és szakmai tapasztalatokban gazdag úton jutottam el jelenlegi tevékenységemhez. Már szociológusi tanulmányaim során is arra kerestem a választ, hogy hogyan hozzuk létre közösen valóságunkat a párkapcsolatok, a család és a közösségek szintjén, és ennek a közös valóságnak a ki- és ki nem mondott szabályai hogyan hatnak arra, ahogyan a bőrünkben érezzünk magunkat gyermekként, nőként és férfiként. A közösségek kutatásában is azok a mélyinterjús módszerek vonzottak, melyek lehetővé tették az egyének életútjának és családjuk transzgenerációs történetének megismerését. A vágy, hogy a megértésen túl az egyéneket és családokat nehézségeik és kríziseik megoldásában tudjam segíteni vezetett el terápiás készségeim fejlesztéséhez, pszichológiai, majd családterápiás tanulmányaimhoz.

Munkám és szakmai képződésem révén sok évet töltöttem külföldön, többek között Angliában, Hollandiában, Ugandában és Guatemalában. Az ENSZ és más nemzetközi szervezetek alkalmazásában több, mint 10 évet foglalkoztam segítő foglalkozású szakemberek szociális érzékenyítésével, a nemek közötti egyenlőséggel és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok integrációjával.
Pár- és családkonzultációt a Kapcsolat Centrum mellett a II. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központban tartok, ahol az elmúlt években sokrétű tapasztalatra tettem szert az intenzív konfliktusokat átélő és válófélben lévő párokkal, mozaikcsaládokkal, illetve a sajátos nevelési igényű gyerekek és az identitásukat kereső kamaszok szüleivel való munkában.

Szakmai hozzáállásomat a nyitottság, a kitartó kíváncsiság és az elfogadás jellemzi, amelyhez a külföldön töltött évek, az interkulturális személyes és szakmai tapasztalatok nagy mértékben hozzájárultak. A párokkal és családokkal való közös munkában szívesen dolgozom az Érzelem Fókuszú Terápia (ÉFT) eszköztárával, amely a kapcsolatban kialakult érzelmi gátak feloldására helyezi a hangsúlyt, hatékonyan segítve a párt és családtagokat abban, hogy felismerjék és megszüntessék a köztük ismétlődő negatív interakciókat, kifejezzék szükségleteiket, s érzelmileg elérhetővé váljanak egymás számára. Az egyéni folyamatokban is rendszerszemléletben gondolkodom, valamint az autogén tréning módszerét használom. Az autogén tréning a relaxáció során átélt testi érzetek feldolgozásán keresztül kínál önismereti utat, és különösen hatékony a stressz hatásainak enyhítésében, s a szorongás csökkentésében.

Végzettségeim:

• Pszichológia (MA) – Klinikai- és Egészségpszichológia Specializáció – KRE BTK
• Pszichológia (BA) – Viselkedéselemző – KRE BTK
• Szociológia (MA) – ELTE TÁTK
• Pár- és Családterapeuta – Magyar Családterápiás Egyesület
• Autogén Tréning Gyakorlatvezető – Magyar Relaxációs Szimbólumterápiás Egyesület

További képzések

• Gyászcsoport Vezető Képzés – Napfogyatkozás Egyesület
• Érzelmekre Fókuszáló Párterápia – Alapképzés és Csoportvezetői képzés –Nemzetközi és Magyar ÉFT Alapítvány
• Pszichoanalitikusan orientált egyéni sajátélmény

A KapcsolatCentrumban az alábbi tevékenységeket végzem magyar, angol és spanyol nyelven:

• Családterápia
• Párterápia
• Családi tanácsadás
• Pártanácsadás
• Egyéni tanácsadás
• Autogén tréning egyéni és csoportos formában
• Szülőkonzultáció, Nevelési tanácsadás
• „Ölelj át” Kapcsolatépítő csoport vezetése – pároknak
• Egyedülálló szülők csoportjának vezetése