Dr. Gulyás Szabó Andrea

andrea

Polgári joggal foglalkozó ügyvéd vagyok, az irodám egyik fő profilja a családjog. 25 éve folytatok ügyvédi gyakorlatot a Békés Megyei Ügyvédi Kamara tagjaként.

Pályaválasztásomat alapvetően határozta meg, hogy kisgyermek koromtól szenvedélyesen kerestem a válaszokat: ki hogyan mondja el, hogy mi történik, konfliktus esetén kinek van igaza, mit tehetek a megoldás érdekében? Ehhez a törekvéshez társult egy alapvető igény, hogy emberekkel foglalkozzak: az elképzelhetetlen lett volna számomra, hogy személyes kapcsolatok nélkül, kizárólag jegyzőkönyvekből és iratokból dolgozzak.

1988-ban végeztem a József Attila Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán Szegeden. A szakvizsgát első gyermekem megszületését követően, 1993-ban tettem le. Három gyermekem van, jelenleg már mindannyian Budapesten élnek. A folyamatban lévő ügyek és a családi kapcsolataim miatt is gyakran vagyok a fővárosban.

A diploma megszerzése óta polgári joggal foglalkozom, 10 évig a versenyszférában, majd 1998 óta egyéni ügyvédként dolgozom ezen a területen.

Az ügyvédi praxis mellett oktatói tevékenységet is vállaltam: az ILS Szakképző Iskolában tanítottam jogi alapismereteket, családjogot, média és reklámjogot, esetenként meghívott előadóként tartottam szemináriumokat a jelenleg a Szent István Egyetemhez tartozó Békéscsabai Gazdasági-és Társadalomtudományi Kar hallgatóinak.

A családjogban alapvető fontosságú a hozzám forduló emberek élethelyzetének empatikus megközelítése. Mindig igyekszem a jogvitában érintett gyermekek érdekeit is figyelembe venni, egy elhúzódó peres eljárás számukra is rendkívüli tehertétel. Ezért mindig törekszem a peren kívüli megállapodások elősegítésére, peres eljárásokban pedig lehetőség szerint az egyezséggel történő befejezésre.

Irodám kiemelt szolgáltatásai közé tartoznak a családjogi ügyek, az ezekkel kapcsolatos okiratkészítés (peren kívüli megállapodás a kiskorú közös gyermekeket érintő alapvető kérdésekben, házassági vagyonjogi szerződés, házassági közös vagyont megosztó szerződés) továbbá öröklési szerződés, végrendelet készítése, valamint az ingatlanokkal kapcsolatos okiratok szerkesztése (pl. adás-vételi szerződések, ajándékozási szerződés, bérlet).

Családjogi ügyvédként gyermek elhelyezési perekben, kapcsolattartás szabályozása, apaság megállapítása, gyermektartásdíj megállapítása és érvényesítése, élettársi életközösség vagy házasság felbontása, élettársi vagy házassági vagyonközösség megszüntetése iránti perekben képviselem ügyfeleimet.