Egyéni tanácsadás

A pszichológiai tanácsadás képzett tanácsadó részvételével történő segítő kapcsolat, ahol a kliens alkalmazkodási, döntéshozatali vagy fejlődési szükségleteinek néhány aspektusára koncentrálva lehetővé válik, hogy a kliens fejlessze önismeretét, felfedezhesse lehetőségeit és változást kezdeményezzen életében.
A tanácsadás egy együttműködésre építő, kliensközpontú megközelítés, melyben a kliens saját erőforrásait mozgósítva, önmagában megerősödve, a tanácsadó által kísérve találhat új, jobb, adaptívabb megoldásokat élete nehézségeire. A pszichológus egy-egy életterületen való elakadáson segíti keresztül jutni a klienst, közösen gondolkodnak egy hozott problémáról, kérdésről, élethelyzetről. A szakember a pszichológia eszközeire támaszkodva kíséri végig a segítségkérőt a megoldáshoz és a személyes fejlődéshez vezető úton. A közös munkában hangsúlyt kap a negatív érzelmek, indulatok felszínre hozása és levezetése. A segítségnyújtás célja, hogy egy problémában továbblendüljön a kliens. A tanácsadást végző ennek érdekében aktív, támogató, elfogadó és gondoskodó.

A segítségnyújtás során a pszichológus arra fókuszál, hogy miként működik a személy mind egyéni, mind az ő kapcsolatai szempontjából. Feltérképezi a klienst érő interperszonális hatásokat, a problémát rendszerben szemléli, a család és a közösség hatásait is figyelembe veszi. Középpontba a tipikus élet-stresszorok és a súlyosabb kimenetelek kerülnek, amivel a személy egyénileg, párkapcsolatban, családban, csoportban és szervezetben egyaránt küzdhet. A tanácsadó segíti a klienst fizikai, érzelmi és mentális egészségének javításában, személyes jóllét-érzésének kialakításában, enyhíti a distresszt és oldja a krízist a fejlődés valamennyi szakaszában (pl. gyermekkor, serdülőkor, felnőttkor és idős kor).

nő