Juhász Orsolya

Juhász Orsolya

Juhász Orsolya vagyok, tanácsadó szakpszichológus, személyközpontú tanácsadó, tréner, család és párterapeuta jelölt.
Szakmai tevékenységem középpontjában a lelki egészségvédelem áll, klinikailag nem érintett, pszichológiai szempontból egészséges felnőttekkel foglalkozom csoportos és egyéni tanácsadás keretein belül.

Pszichológusi diplomámat 1999-ben szereztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Posztgraduális képzés keretében 2017-ben Tanácsadó szakpszichológus vizsgát tettem az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán. Specializációs területem a krízisintervenció, ami az élet különböző területein átélt lélektani vészhelyzetek kezelésére tesz jogosulttá. A személyközpontú módszerspecifikus képzést 2018-ban fejeztem be a Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesületnél személyközpontú tanácsadóként. Jelenleg a Magyar Családterápiás Egyesület család- és párterapeuta képzésében veszek részt.

Szakmai tapasztalatomat több területről szereztem. Az egyetemi képzés keretében szakmai gyakorlatomat a MÁV Kórház Neurológiai Osztályán, illetve a Vadaskert Kórház és Szakambulancia Napraforgó (serdülő csoport) részlegén végeztem. Az egyetem befejezését követően a munka és szervezet pszichológia felé fordultam, és különböző tanácsadó cégeknél dolgoztam pszichológusként és trénerként. Közel húsz éves fejlesztői-oktatói, csoportvezetési tapasztalattal rendelkezem. Fejlesztői, tréneri munkám során jelenleg az alábbi területekkel foglalkozom kiemelten: szervezeten belüli kommunikáció, személyközi kapcsolatok, vezetővé válás, érzelmi intelligencia, asszertivitás, stresszkezelés, reziliencia, kiégés.

Az elmúlt években érdeklődésem a szervezet pszichológia felől az egyéni tanácsadás irányába fordult, és egyre nagyobb hangsúlyt kapott az egyéni nehézségekkel, konfliktusokkal, kritikus élethelyzetekkel való megküzdési hatékonyság növelése. Egyéni tanácsadói munkám során az alábbi jelenségekkel találkozom a leggyakrabban: életvezetési problémák, egyéni elakadások, szorongással kapcsolatos és stresszkezelési nehézségek, munka-magánélet egyensúly felállításának nehézségei, munkahelyi feszültségek, konfliktusok, elégtelen karrierút, kiégés, életkori és véletlenszerű krízisek, szerepkonfliktusok, önismereti és önértékelési problémák. Ezek a problémák egyéni szinten jelentkeznek ugyan, de az egyén magán- és közösségi életére egyaránt hatással vannak, sőt eredetük néhol a családi és párkapcsolatokban, magában a családi rendszerben keresendő.

Segítő munkámban egyaránt jelen van az egyén pszichés elakadásaira, nehézségeire, valamint szociális környezetére való fókuszálás, vagyis az a rendszerszemléletű hozzáállás, hogy az egyén megnyilvánulásai az őt körülvevő „rendszerek” függvényében értelmezhetők. Ahogy a szervezet, úgy a család is egy jól körülhatárolt, sajátos szabályokkal, szereplőkkel és szerepekkel, múlttal és jövőképpel, folyamatokkal, stratégiákkal, megküzdési módokkal, specifikus szokásokkal és célokkal működő „mikro közösség”. Míg az egyén legalább e két fő színtéren (család és munkahely) él, cselekszik, gondolkodik, érez, képességei és készségei, nehézségei, motivációi és tervei elsősorban ebben a két fontos közegben bontakoznak ki, addig gyakran előfordul, hogy a rajta túllépő, önerőből megoldhatatlannak tűnő pszichés nehézségek megoldásában magára marad. Pszichológusként nemcsak hiszem, hanem tapasztalom is, mennyire fontos az egyéni megküzdés mellett a társ, a család, a közösség támogatása, a professzionális segítségnyújtás, a személyes kapcsolat, a kölcsönös bizalom és a közös erőfeszítés a problémák megoldásában.

Hiszem, hogy minden egyén rendelkezik olyan tartalékokkal, amelyek önmaga megismerését és a pozitív változást, fejlődést serkentik. A lelki segítségnyújtás számomra abban rejlik, hogy ezeket az erőforrásokat, egészséges én-funkciókat aktivizáljuk a közös munka során, mely alapvetően az elfogadásra és a személyes kapcsolat jelentőségére épít.

A hozzám fordulók leggyakrabban az alábbi problémákkal keresnek fel:

 •  életszakasz váltásokkal összefüggő (pl. életközépi válság) és váratlan krízisek (pl. válás, betegség, munkahely elvesztése)
 •  szorongással kapcsolatos nehézségek
 • krónikus stressz
 • munkahelyi problémák, személyközi konfliktusok, beilleszkedési nehézségek
 • önértékeléssel és önbizalomhiánnyal kapcsolatos problémák
 • életvezetési nehézségek
 • elhúzódó gyász, feldolgozatlan veszteségélmény
 • elköteleződéssel járó nehézségek
 • párkapcsolati problémák
 • önismereti igény

A párok, családok a következő nehézségekkel fordulhatnak hozzánk:

 •  párkapcsolati konfliktusok, elakadások
 •  elköteleződéssel kapcsolatos nehézségek
 •  kommunikációs problémák a családban
 •  családi krízis (pl. válás, betegség, haláleset, egzisztenciális problémák)
 •  kulturális eltérések a párkapcsolaton belül
 • féltékenység, hűtlenség, intimitás hiánya
 •  különböző nézőpontok a gyermeknevelésben
 •  gyermekkel kapcsolatos nehézségek
 •  mozaik család
 •  generációkon átívelő problémák

Egyéb tevékenységek:

 • készségfejlesztő tréningek
 •  tematikus csoportok

Fontosnak tartom a szakmai fejlődést, ezért folyamatosan képzem magam (módszertani képzések, szakmai konferenciák, önismereti munka). Tanácsadó szakpszichológusi tevékenységemet rendszeres szupervízió mellett végzem, a szakmai előírásoknak megfelelően. Jelenleg Budapesten a KapcsolatCentrumban tevékenykedem magánrendelés keretében, valamint tanácsadóként és trénerként dolgozom egy szervezetfejlesztő cégnél. Munkámat a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének betartásával végzem.
Tagja vagyok a Magyar Pszichológiai Társaságnak, a Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesületnek és a Magyar Családterápiás Egyesületnek.

A KapcsolatCentrumban az alábbi tevékenységeket végzem

 • Egyéni tanácsadás
 • Családterápia – szupervízió mellett
 • Párterápia – szupervízió mellett
 • Családi tanácsadás – szupervízió mellett
 • Pártanácsadás – szupervízió mellett
 • Szülőkonzultáció, Nevelési tanácsadás
 • Stresszkezelés csoport vezetése
 • Asszertivitás csoport vezetése

Tanulmányok, végzettségek:

2018- Magyar Családterápiás Egyesület, Budapest
Családterápiás elméleti és módszertani alapképzés
Család- és párterapeuta jelölt
2014-2018Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadó Egyesület, Budapest
Személyközpontú elméleti és módszertani képzés
Személyközpontú tanácsadó
2014-2017Eötvös Lóránd Tudományegyetem, PPK, Budapest
Tanácsadó szakpszichológus képzés, Krízis specializáció
Tanácsadó szakpszichológus
2002-2004Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Vezetőképző Intézet, Humánmenedzsment Szak
1992-1998Eötvös Lóránd Tudományegyetem, BTK, Budapest
Pszichológia Szak, Nappali tagozat, Szervezet- és Döntéspszichológia szakirány
Pszichológus