Juhász Orsolya

Juhász Orsolya

Juhász Orsolya vagyok, tanácsadó szakpszichológus, személyközpontú tanácsadó, tréner, képzésben lévő családterapeuta.

Szakmai tevékenységem középpontjában a lelki egészségvédelem áll, klinikailag nem érintett, pszichológiai szempontból egészséges felnőttekkel foglalkozom csoportos és egyéni tanácsadás keretein belül.

Pszichológusi diplomámat 1999-ben szereztem az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. Posztgraduális képzés keretében. 2017-ben Tanácsadó szakpszichológusvizsgát tettem az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán. Specializációs területem a krízisintervenció, ami az élet különböző területein átélt lélektani vészhelyzetek kezelésére teszjogosulttá. A személyközpontú módszerspecifikus képzést 2018-ban fejeztem be a Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesületnél személyközpontú tanácsadóként. Jelenleg a Magyar Családterápiás Egyesület család- és párterapeuta képzésében veszek részt.

Szakmai tapasztalatomat több területről szereztem. Az egyetemi képzés keretében szakmai gyakorlatomat a MÁV Kórház Neurológiai Osztályán, illetve a Vadaskert Kórház és Szakambulancia Napraforgó (serdülő csoport) részlegén végeztem. Az egyetem befejezését követően a munka és szervezetpszichológia felé fordultam, és különböző tanácsadó cégeknél dolgoztam pszichológusként és trénerként. Közel húsz éves fejlesztői-oktatói, csoportvezetési tapasztalattal rendelkezem. Fejlesztői, tréneri munkám során az alábbi területekkel foglalkoztam kiemelten: szervezeten belüli kommunikáció, személyközi kapcsolatok, vezetővé válás, érzelmi intelligencia, asszertivitás, stresszkezelés, reziliencia, kiégés.

Az elmúlt években érdeklődésem a szervezet pszichológia felől az egyéni tanácsadás irányába fordult, és egyre nagyobb hangsúlyt kapott az egyéni nehézségekkel, konfliktusokkal, kritikus élethelyzetekkel való megküzdési hatékonyság növelése.Egyéni tanácsadói munkám során az alábbi jelenségekkel találkozom a leggyakrabban: életvezetési problémák, egyéni elakadások, szorongással kapcsolatos és stresszkezelési nehézségek, munka-magánélet egyensúly felállításának nehézségei, munkahelyi feszültségek, konfliktusok, elégtelen karrierút, kiégés, életkori és véletlenszerű krízisek, szerepkonfliktusok, önismereti és önértékelési problémák. Ezek a problémák egyéni szinten jelentkeznek ugyan, de az egyén magán- és közösségi életére egyaránt hatással vannak, sőt eredetük néhol a családi és párkapcsolatokban, magában a családi rendszerben keresendő.

Segítő munkámban egyaránt jelen van az egyén pszichés elakadásaira, nehézségeire, valamint szociális környezetére való fókuszálás, vagyis az a rendszerszemléletű hozzáállás, hogy az egyén megnyilvánulásai az őt körülvevő „rendszerek” függvényében értelmezhetők. Ahogy a szervezet, úgy a család is egy jól körülhatárolt, sajátos szabályokkal, szereplőkkel és szerepekkel, múlttal és jövőképpel, folyamatokkal, stratégiákkal, megküzdési módokkal, specifikus szokásokkal és célokkal működő „mikroközösség”. Míg az egyén legalább e két fő színtéren (család és munkahely) él, cselekszik, gondolkodik, érez, képességei és készségei, nehézségei, motivációi és tervei elsősorban ebben a két fontos közegben bontakoznak ki, addig gyakran előfordul, hogy a rajta túllépő, önerőből megoldhatatlannak tűnő pszichés nehézségek megoldásában magára marad. Pszichológusként nemcsak hiszem, hanem tapasztalom is, mennyire fontos az egyéni megküzdés mellett a társ, a család, a közösség támogatása, a professzionális segítségnyújtás, a személyes kapcsolat, a kölcsönös bizalom és a közös erőfeszítés a problémák megoldásában.

Hiszem, hogy minden egyén rendelkezik olyan tartalékokkal, amelyek önmaga megismerését és a pozitív változást, fejlődést serkentik. A lelki segítségnyújtás számomra abban rejlik, hogy ezeket az erőforrásokat, egészséges én-funkciókat aktivizáljuk a közös munka során, mely alapvetően az elfogadásra és a személyes kapcsolat jelentőségére épít.

A hozzám fordulók leggyakrabban az alábbi problémákkal keresnek fel:

 •  életszakasz váltásokkal összefüggő (pl. életközépi válság) és váratlan krízisek (pl. válás, betegség, munkahely elvesztése)
 •  szorongással kapcsolatos nehézségek
 • krónikus stressz
 • munkahelyi problémák, személyközi konfliktusok, beilleszkedési nehézségek
 • önértékeléssel és önbizalomhiánnyal kapcsolatos problémák
 • életvezetési nehézségek
 • elhúzódó gyász, feldolgozatlan veszteségélmény
 • elköteleződéssel járó nehézségek
 • párkapcsolati problémák
 • önismereti igény

A párok, családok a következő nehézségekkel fordulhatnak hozzánk:

 •  párkapcsolati konfliktusok, elakadások
 •  elköteleződéssel kapcsolatos nehézségek
 •  kommunikációs problémák a családban
 •  családi krízis (pl. válás, betegség, haláleset, egzisztenciális problémák)
 •  kulturális eltérések a párkapcsolaton belül
 • féltékenység, hűtlenség, intimitás hiánya
 •  különböző nézőpontok a gyermeknevelésben
 •  gyermekkel kapcsolatos nehézségek
 •  mozaik család
 •  generációkon átívelő problémák

Egyéb tevékenységek:

 • készségfejlesztő tréningek
 •  tematikus csoportok

Fontosnak tartom a szakmai fejlődést, ezért folyamatosan képzem magam (módszertani képzések, szakmai konferenciák, önismereti munka). Tanácsadó szakpszichológusi tevékenységemet rendszeres szupervízió mellett végzem, a szakmai előírásoknak megfelelően.JelenlegBudapesten a KapcsolatCentrumban tevékenykedem magánrendelés keretében, valamint tanácsadóként és trénerként dolgozom egy szervezetfejlesztő cégnél. Munkámat a Pszichológusok Szakmai Etikai Kódexének betartásával végzem.

Tagja vagyok a Magyar Pszichológiai Társaságnak, a Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesületnek és a Magyar Családterápiás Egyesületnek.

Tanulmányok, végzettségek:

2022Hétszínvilág Egyesület, Sématerápia képzés I. modul (ST-M1)
2018- Magyar Családterápiás Egyesület, Budapest
Családterápiás elméleti és módszertani alapképzés
Képzésben lévő család- és párterapeuta
2014-2018Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadó Egyesület, Budapest
Személyközpontú elméleti és módszertani képzés
Személyközpontú tanácsadó
2014-2017Eötvös Lóránd Tudományegyetem, PPK, Budapest
Tanácsadó szakpszichológus képzés, Krízis specializáció
Tanácsadó szakpszichológus
2002-2004Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Vezetőképző Intézet, Humánmenedzsment Szak
1992-1998Eötvös Lóránd Tudományegyetem, BTK, Budapest
Pszichológia Szak, Nappali tagozat, Szervezet- és Döntéspszichológia szakirány
Pszichológus