Klesitz Angella

Klesitz Angella

mentálhigiénés segítő szakember, képzésben lévő pár és családterapeuta

Szakmai tevékenységem középpontjában a lelki egészségvédelem áll. Pszichológiai szempontból egészséges felnőttekkel dolgozom csoportos, páros és egyéni tanácsadás keretein belül.

Szakmai tapasztalatom több területről ered. A családsegítés területén tartottam szülőcsoportokat, dolgoztam a kisgyermekes időszak nehézségeivel terhelt családokkal, egzisztenciális és életvezetési krízisbe került családokkal, párkapcsolati elakadásokkal és olyan területen, ahol a jelenbeli vagy származási családban a függőség valamely formája volt jelen. Egyéni tanácsadás keretein belül a saját szükségletek feladásából, az asszertivitás hiányából fakadó gondokkal, önismereti és önértékelési kérdésekkel és életvezetési nehézségekkel hozzám fordulókkal dolgoztam, szenvedély betegekkel addiktológus szakorvossal közös team-ben és hozzátartozókkal, akik vállalták, hogy egyéni vagy családkonzultációs folyamatban vesznek részt, aktívan részt vállalva szenvedélybeteg családtagjuk felépülésében.

Szakmai munkámban főbb terápiás eszközeim a személyközpontú segítő beszélgetés, az együttműködő kommunikáció a kommunikációs és konfliktuskezelési készségfejlesztésben, az Autogén tréning a stressz hatásainak enyhítésében, a szimbólumok használata az egyéni életút feltárásában, valamint a család és párterápia rendszerszemlélete és az érzelmi fókuszú megközelítés eszköztára.
Emberi és szakmai hozzáállásomat a nyitottság, az elfogadás és a lelkesedés jellemzi. A lelki egészségvédelem nem csak egy szakma számomra, hanem folyamatos fejlődést követelő életforma is. Fontosnak tartom a fejlődést ezen az úton, szívesen áldozok képzéseken, szakmai programokon való részvételre.

Számomra öröm és kihívás minden emberi találkozás, amelyben szeretném életben tartani vagy feléleszteni a reményt és segíteni a jobb életet megalapozó változást.

Mindannyian kapcsolatok hálójában létezünk. Minden, ami az egyes családtagokkal történik, hatással van az egész családra. Ezek az események – legyen ez új családtag érkezése, a gyermekek növekedése folyamán adódó kihívások, önállósodási törekvések, egy közeli családtag betegsége, munkahellyel kapcsolatos változások, stb – bekerülnek a család érzelmi erőterébe és visszahatnak az egyes családtagokra. Különösen érzékeny mutatói a változások nyomán természetszerűleg keletkező feszültségeknek a gyerekek. A felmerülő nehézségekre tekinthetünk problémaként, vagy a fejlődés lehetőségeként is, mert megmutatja, hogy mi az, amivel nem tud megbirkózni az egyén vagy a család az eddig használt eszközeivel, mely területen van szüksége támogatásra, bátorításra, új készségek elsajátítására.

Várom megkeresését, ha gondjai:

 • párkapcsolati vagy családi problémákból adódnak
 • önértékeléssel és önbizalomhiánnyal kapcsolatosak
 • kommunikációs problémákból erednek
 • életszakasz váltásokkal függenek össze (pl. életközépi krízis)
 • váratlan krízisekből fakadnak (pl. válás, betegség, munkahely elvesztése, stb.)

A Kapcsolat Centrumban az alábbi tevékenységeket végzem:

 • Családterápia – szupervízió mellett
 • Párterápia – szupervízió mellett
 • Családi tanácsadás – szupervízió mellett
 • Párkapcsolati tanácsadás – szupervízió mellett
 • Szülőkonzultáció, nevelési tanácsadás
 • Egyéni tanácsadás

Tanulmányok, végzettségek:

Magyar Családterápiás Egyesület
Családterápiás elméleti és módszertani alapképzés, 2018-2020

Magyar ÉFT Alapítvány
Érzelmi Fókuszú Párterápia alapképzés, 2018.
Ölelj át!” Kapcsolatépítő csoportvezetői képzés, 2022

Ébredések Alapítvány
Közösségi addiktológia módszertani képzés, 2017

Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület
Relaxációs és imaginációs gyakorlatvezető módszerspecifikus képzés, 2010-2016

Semmelweis Egyetem, Bp
mentálhigiénés segítő szakember – egyetemi kiegészítő diploma, 2004-2007