Nieberl Ákos

Nieberl Ákos vagyok, pszichológus. Jelenleg Budapesten és Vácon dolgozom, klinikailag nem érintett, lélektanilag egészséges, de a mindennapi pszichológiai működésben elakadásokkal, megpróbáltatásokkal küzdő felnőttek, kamaszok és gyerekek pszichológiai ellátásával foglalkozom. A pszichológusi diploma megszerzése óta folyamatosan képzem magam, fejlesztem szakmaiságomat, és személyiségemet a klienseim, a személyes környezetem, és a saját lélektani jóllétem érdekében.

Alap- és mesterfokú egyetemi tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem. Alapvetően minden magyarországi pszichológia alapszakon, tehát az első három évben, hasonló tanterv szerint oktatnak. Az egyetemi képzéseken a mester szak szakiránya jelent valamiféle orientációt, mely az én esetemben a Klinikai és Egészségpszichológia Szakirány volt. Ezen szakirányon cél a terápiás- és kliensközpontú szakemberek képzése.
Az egyetem alatt a Magyar Hospice Alapítvány budapesti intézményében dolgoztam önkéntesként, gyógyíthatatlan, az életük utolsó szakaszába lépő betegekkel. Ember- és világnézetemre nagy hatással volt az itt töltött idő. Az emberi létezés alapvető kérdései, és az pszichológia ezen kérdésekre adott válaszai ebben az időszakban kezdtek el igazán foglalkoztatni.

Az egyetem után a Református Pedagógiai Szakszolgálatnál helyezkedtem el, ahol 5 évig dolgoztam, óvodás, általános- és középiskolás korú gyerekek, illetve családjuk pszichológiai ellátása volt a feladatom. A kliensköröm változatos életkori, és szociális státuszbeli jellemzőinek köszönhetően igen sokrétű munkatapasztalatot szerezhettem az elmúlt években ebben a munkakörben. Ezen tapasztalataim szerint az óvodás és általános iskolás korú gyerekek problémái, és a megoldási lehetőségek is elsősorban a családi rendszer működéséhez kötődnek, míg a kamasz korosztályban már megjelennek a családtól függetlenül is jól kezelhető lélektani és társas problémák.

Később mellékállásban a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársa lettem, ahol részben gyermekek, részben felnőttek, illetve családok pszichológiai ellátása a feladatom, ugyancsak változatos kliens-, és problémakörrel. Komoly tapasztalat ez a munkakör a vészhelyzetek, a lélektani (és egyéb) krízisek kezelésében.

Amennyiben éppen az ön számára legmegfelelőbb szakembert keresi, minden bizonnyal több kollégám honlapját is meglátogatta már. Feltűnhetett, hogy szemben sok hivatással, a pszichológusok körében az egyetemi képzés lezárása inkább a tanulmányok első szakaszának lezárását jelenti, semmint végleges képzettséget. A pszichológia tudománya szerteágazó, a különféle alkalmazott területek közül a gyógyító/segítő területeken való sikeres munkához különféle módszerek elsajátítása és szakképesítések megszerzése szükséges.

Az egyetemi diplomára épülő képesítéseim sorát a Vadaskert Alapítvány (Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia) által tartott rövid továbbképzések nyitották, ahol a gyerekkori szorongás és depresszió egyéni és csoportos kezelési lehetőségeit sajátíthattam el.
Később elvégeztem az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán a Tanácsadó Szakpszichológus Szakképzést, Krízisintervenciós Szakirányon. A tanácsadó szakpszichológusok olyan kliensekkel dolgoznak, akik valamiféle elakadással szembesülnek, életük adott szakaszában támogatásra és saját erőforrásaik újraszerveződésére van szükségük. A tanácsadó kifejezés félrevezető, hiszen pszichológusként a legritkább esetben adunk konkrét tanácsot. Cél az egyén kísérése az önismeret, a fejlődés, és a problémák megoldására törekvő konkrét cselekvések útján. Krízisintervenciós specifikációm az élet legkülönfélébb területein átélt krízisek, lélektani vészhelyzetek kezelésére jogosít fel, mint amilyen például az egyéni életszakaszváltások során tapasztalható, úgynevezett normatív krízisek köre (kamaszkori krízis, életközépi válság), illetve a váratlanul bekövetkező, úgynevezett akcidentális krízisek köre (gyász, betegség, párkapcsolati krízisek).

Párhuzamosan a fenti képzéssel elvégeztem a Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápiás Egyesület módszertani képzését is. A DSZIT, vagy közismertebb nevén az Ayres (ejtsd írisz) terápia egy fejlődésneurológiai alapokkal rendelkező mozgás-, és játékterápia, mely pontos diagnosztikai eredmények alapján megtervezett, mozgásos és érzékeléshez köthető, játékos feladatokkal segíti a központi és perifériás idegrendszer együttműködését és fejlődését. Gyermekkorban az idegrendszer fejlődése során a mozgás és az érzékelés működésére, és ezek integrációjára épülnek rá a magasabban szervezett kognitív (tudatos, megismerő, a világot értelmező, és az információkat felhasználó) funkciók, ezért lehet hatékony a gyerekek, (és újabb kutatások szerint az időskori leépülés megelőzése érdekében felnőttek) szenzoros-integrációs szemléletű kezelése.

Egy hiteles pszichológus önmaga is dolgozik a saját problémáival, fejleszti személyiségét. Az én esetemben ennek az útnak az első szakasza a Magyar Családterápiás Egyesület által indított 150 órás önismereti csoport volt. A családterápiás szemlélet sok, (nem csak gyermekkori) probléma esetén hasznos gondolkodási és terápiás keret. A család az elsődleges szocializációs közeg, alapvetően meghatározza az egyén gondolkodását, alkalmazkodását, és lélektani működését. Az önismereti csoport után, folytatva ezt a képzési irányt, elkezdtem az Egyesület módszertani alapképzését is. Célom a családterapeuta cím megszerzése.

Úgy vélem, hogy a központi idegrendszer működésének megismerése elengedhetetlen a hatékony terápiás módszerek elsajátításához. A pszichológia nem ezotéria, hanem szilárd tapasztalatokon és kutatásokon, empirikus bizonyítékokon, illetve biológiai alapokon nyugvó tudomány. A tudattalan motivációk megértése a mélyagyi struktúrák megismerésével kilép a mítosz világából, és kézzelfogható biokémiai folyamtokhoz kötődik. Agyunk a tanulás és az alkalmazkodás révén folyamatosan változik, a nem használt funkciókhoz kapcsolódó agyi területek fizikailag veszítenek méretükből, hogy azt a begyakorolt képességekhez és készségekhez kötődő idegsejtek csoportja foglalja el. Amikor egy depresszív időszakban a „szürke szemüvegen” át szemlélt világról beszélünk, akkor valós érzékelési és észlelési folyamatok állnak a háttérben, melyek a figyelem tudatos irányításával felülírhatók, áthuzalozva ezáltal központi idegrendszerünk működését. A különféle verbális (beszélgetős) terápiák tehát az idegtudománynak köszönhetően nem varázslatnak, esetleg hasztalan időpocsékolásnak tűnnek többé, hanem valódi, empirikusan is és biokémiailag is igazolható terápiás eljárásoknak. A krónikus stressz által okozott testi-szervi tünetek, vagy az egyes terápiás módszerek hatásmechanizmusai egyre jobban kutatott és megértett területei a pszichológiának. Ezen szakmai hitvallásom okán iratkoztam be a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán indult Neuropszichológia Szakképzésre. A neurológiai problémák megelőzési módjainak és rehabilitációjának megismerése, illetve a terápiás eljárások hatásmechanizmusainak megértése a célom, pszichológusi működésem hatékonyságának maximalizálása érdekében.

Szakmai tapasztalataim, általam nagyra becsült terapeuták, és pszichológiai kutatások szerint is, megfelelő szaktudás és szakképesítés birtokában, a kapcsolat minősége gyógyít igazán. A siker a legtöbb esetben a kapcsolaton múlik, kevésbé a hozott problémán, feltéve, hogy a pszichológus megfelelően képzett.
Célom, hogy ha hozzám fordul, a lehetőségeimhez mérten a hasznára legyek.

Problémakörök, amiknek a megoldásához érdemes engem keresni

Képesítéseim alapvetően az egészséges, tehát klinikailag nem érintett kliensekkel való munkára jogosítanak fel, ezen belül igen változatos azon problémák köre, melyekben a segítségére lehetek. Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül igyekszem korosztály alapján külön-külön felsorolni ezeket:

Felnőtt korosztály:

 • életvezetési nehézségek
 • stresszkezelés
 •  párkapcsolati elakadások
 • ismétlődő csapdahelyzetek a karrier vagy a magánélet színterén
 • konfliktusos személyközi kapcsolatok
 • érzelmi traumák, veszteségek feldolgozási nehézségei
 • gyász
 • önismereti igény
 • egzisztenciális kérdések
 • testi betegségek esetén a szakorvosi kezelést támogató kapcsolat

Serdülő korosztály:

 • identitáskeresés
 • generációs problémák
 • kommunikációs zavarok
 • stresszkezelés
 • önértékelési problémák
 • gyász

Gyermek korosztály (elsősorban családi rendszerszemléletű tanácsadás):

 • nevelési tanácsadás
 • tanulmányi, magatartási, beilleszkedési problémák
 • teljesítményzavarok
 • félelmek
 • idegrendszeri éretlenség.

Tanulmányok, végzettségek

2018-2022 (végzés várható éve): Semmelweis Egyetem,
Általános Orvostudományi Kar,
Neuropszichológiai Szakpszichológus Szakképzés, Neuropszichológus (jelölt)
2018-2023 (végzés várható éve):Magyar Családterápiás Egyesület,
Módszerspecifikus képzés,
Család- és párterapeuta (képzés folyamatban)
2016-2018 Eötvös Loránd Tudományegyetem,
Pedagógiai és Pszichológiai Kar,
Tanácsadó Szakpszichológus Szakképzés,
Krízisintervenciós tanácsadó szakpszichológus
2016-2018Magyar Dinamikus Szenzoros Integrációs Terápiás
Egyesület, Dinamikus Szenzoros Integrációs Terapeuta
2011-2015Károli Gáspár Református Egyetem,
Bölcsészettudományi Kar,
Klinikai- és Egészségpszichológa MA Szak,
Pszichológus
2008-2011 Károli Gáspár Református Egyetem,
Bölcsészettudományi Kar,
Pszichológia BA Szak,
Viselkedéselemző

A KapcsolatCentrumban az alábbi tevékenységeket végzem

 • Egyéni tanácsadás
 • Családterápia – szupervízió mellett
 • Párterápia – szupervízió mellett
 • Családi tanácsadás – szupervízió mellett
 • Pártanácsadás – szupervízió mellett
 • Szülőkonzultáció, Nevelési tanácsadás