Szabó Gábor Timur

Szabó Gábor Timur

Szabó Gábor Timur vagyok, tanácsadó szakpszichológus és képzésben lévő családterapeuta.

Budapesten jártam egyetemre és szereztem általános pszichológusi diplomát, majd elvégeztem az ELTE-PPK Tanácsadó Szakpszichológus képzést.
2004 óta pszichológusként, 2012 óta képzésben lévő család és párterapeutaként vezetek egyéni, párterápiás és családterápiás folyamatokat. párokkal és családokkal is foglalkozom.

2004-ben megalapítottuk a kéTTé Magyar Tapasztalati Tanulás Alapítványt, amely húsz éven át volt a magyar tapasztalati oktatás és kalandterápia fontos szakmai műhelye, nemzetközi szinten hazánk képviselője.

2000 óta dolgozom csoportokkal az outdoor élménypedagógia módszerével. A Bécsi Egyetem és az IOA (Integrative Outdoor Aktivitäten – www.ioa.at) posztgraduális képzését 2007-ben „Akademischer Trainer/Berater” címmel végeztem el. 2023-ban ugyanennél a szervezetnél „Kiképző Tréner szupervízióban” lettem, lezárva ezzel egy húsz éves ciklust.

Dolgoztam multinacionális vállalatokNÁL trénerként, coachként, családsegítő központban gyerekekkel és szülőkkel, állami gondoskodásban élő fiatalokkal, sérült gyerekekkel és családjaikkal, pszichiátriai diagnózissal élő tartós munkanélküliekkel. 2022/23-ban egy akadémiai éven keresztül a CEU-n (Central European University) bécsi kampuszának diáktanácsadó pszichológusa voltam.

Jelenleg magánrendelői keretek között dolgozom a Kapcsolat Centrumban és egyéb magánpraxisban. Továbbá Bécsben az ÖAGG pszichoterápiás propedeutikumán képződöm.

Pár- és családterápiás munkám, szemléletem

Alapvetően személyközpontú szemlélettel dolgozom, Amelyet áthat a konstruktivista valóságfelfogás, az egzisztencialista emberkép és a családterápiás rendszerszemélet. A személyközpontú szemlélet szerint minden emberben önmaga megértésének és a pozitív irányú változásra való képesség megismerésének hatalmas lehetőségei rejlenek. A segítő kapcsolat feladata, hogy ezeknek a lehetőségeknek a kibontakozását segítse. A személyközpontú segítő kapcsolatnak három fő jellemzője van: az empátiás megértés – vagyis a segítő a kliens valóságát igyekszik megérteni, úgy, ahogy a kliens azt átéli; a feltétel nélküli elfogadás​ – azaz a segítő nem valamilyen egyetemes ideál felé próbálja vezetni a klienst, hanem elfogadja őt egyedinek, olyannak, amilyen; és az önazonosság – azaz a segítő nem egy szerepet vállal fel, hanem egész lényével, személyesen van jelen a kapcsolatban.

A konstruktivizmus egy olyan kommunikációs megközelítés, amelyben az objektív, tényszerűen megragadható valóságot az szubjektívnek, személyesen megéltnek és interszubjektívnek, másokkal közösen megéltnek fogjuk fel. Ez azt jelenti, hogy az egyén számára az objektív, tőle függetlenül létező valóság nem hozzáférhető teljes egészében és a másokkal való együttműködésben az objektív valóságnak kialakul egy közös reprezentációja, amely meghatározza az egyén látásmódját. Magyarul, ha a szüleimtől azt láttam, hallottam, hogy fára mászni veszélyes, akkor valószínűleg nem fogok fára mászni és elítélek másokat is, akik így tesznek. Vagy esetleg pont fordítva, vadul megragadok minden lehetőséget arra, hogy fára másszak és a fiamat is erre fogom bátorítani. A családok olyan közösségek, amelyek együtt alakítják ki valóságaikat, de ezek a valóságok sokszor nagyon nyomasztóak és korlátozzák az egyén fejlődését, ezért érdemes őket együtt felülvizsgálnunk és kiegészítenünk.

Az egzisztencializmus emberképéből azt tartom fontosnak, hogy halandóságunk, a létünk végességéhez való viszonyunk és az ebből keletkező feszültség csökkentésére talált megoldásaink alapvetően keretezik életünket. Bezárhatnak, korlátozhatnak, de fel is szabadíthatnak. A fájdalom és a szenvedés szerves része a létezésünknek. Ennek elfogadása azonban lehetővé teszi számunkra, hogy a boldogságot is megéljük. Az önazonos, értelemteli létezés szerintem jó célja a pszichológiai munkának, terápiának.

A rendszerszemlélet kimondja, hogy az egész több, mint az elemek összessége és ha egy elem megváltozik, megváltozik maga az egész rendszer. A családterápiában is igaznak látszik ez a felfogás.

A KapcsolatCentrumban kínált módszereim

személyesen vagy online
magyar, német, angol nyelven

 • Családterápia/családi tanácsadás szupervízió mellett
 • Párterápia/tanácsadás szupervízió mellett
 • Mozaik Család konzultáció
 • Válási tanácsadás

Témák

 • Párkapcsolati feszültségek, problémák
 • Családi helyzet, életkörülmények megváltozása
 • Sérült gyermek a családban
 • LMBTQ témák
 • Gyereknevelés, serdülő a családban
 • Felnőtt gyerekek
 • Válás
 • Veszteség
 • Elakadások az életvezetésben
 • Döntési helyzetek támogatása
 • Önbizalom, önértékelési problémák
 • Stresszkezelés
 • Konfliktuskezelés
 • Kommunikációs készség fejlesztése