Tóth Zsófia

Tóth Zsófia

Tóth Zsófia vagyok, okleveles pszichológus, mediátor és tanácsadó szakpszichológus-jelölt. Az alapképzést a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán végeztem, majd 2018-ban szereztem meg pszichológus diplomámat az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán, tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon.

Jelenleg főállásban egy általános iskola iskolapszichológusaként dolgozom, valamint a Sulinyugi program önkéntes gyermektrénere vagyok. Óraadóként tanítok a Pázmány Péter Katolikus Egyetem biblioterápiás (irodalomterápiás) szakirányú továbbképzésében. Az elmúlt években pszichológusként az életvezetési tanácsadás és a telefonos kríziskezelés területén tettem szert szakmai tapasztalatokra.

Korábban jogászként tevékenykedtem: sokáig bűncselekmények áldozatainak segítésével foglalkoztam, majd nemzetközi-, család- és gyermekjogi területeken dolgoztam. Ekkor szereztem mediátori (közvetítői) képesítést, és bekerültem az Igazságügyi Minisztérium által vezetett közvetítői névjegyzékbe. Jogi ismereteimet a Kapcsolat Centrumban jelenleg a válási és a családi mediációs ügyekben hasznosítom.

Pszichológusként meggyőződésem, hogy a változás és a változtatás lehetősége mindannyiunkban benne rejlik. A hozzám forduló klienseket abban támogatom, hogy ezt a lehetőséget felismerjék, és együtt „kulcsot”, azaz motivációt, célokat és eszközöket találjunk a változáshoz. A nehézségek megoldásához vezető úton kísérem a klienseket. Ezen az úton elfogadó, biztonságos és nyugodt légkör megteremtésével igyekszem mellettük lenni. “Különös paradoxon az, hogy amikor elfogadom magamat olyannak, amilyen valójában vagyok, azután tudok változni.” (Carl Rogers).

Munkámat tanácsadói keretben, rendszeres szupervízió mellett végzem, mely során pszichológiai szempontból egészséges személyekkel foglalkozom. Eddig elsősorban gyermekekkel és fiatal felnőttekkel, huszonévesekkel dolgoztam. A felnőtt korosztály tagjainak speciális élet- és krízishelyzetek (pl. válás, áldozattá válás) esetén nyújtottam támogatást. Segítői tevékenységemet a személyközpontú, humanisztikus pszichológia, az egzisztenciális irányzat (Yalom) és a családterápiás rendszerszemlélet gondolkodásmódja hatja át. Hiszem, hogy az egyén elakadásai, problémái sohasem önmagukban, hanem az őt körülvevő rendszer (pl. a családi kapcsolatok, kommunikáció, kölcsönhatások) ismeretében érthetők csak meg.

A munka mellett mindig fontosnak tartottam a folyamatos szakmai fejlődést, a különböző módszerekben való elmélyülést. Diplomám megszerzése után autogén tréning gyakorlatvezető képesítést szereztem a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesületnél. Jelenleg az ELTE PPK tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzésében veszek részt, valamint a Magyar Családterápiás Egyesület képzési rendszerében végzem a pár- és családterápiás alapképzést (az önismereti szakasz lezárását követően).

Tanulmányok, végzettségek, továbbképzések:

 • 2020-tól: pár- és családterápiás alapképzés – Magyar Családterápiás Egyesület
 • 2020-tól: tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzés – ELTE PPK
 • 2020: autogén tréning gyakorlatvezető – Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület
 • 2018: okleveles pszichológus (pszichológia MA) – ELTE PPK
 • 2015: mediátor – Partners Hungary Alapítvány akkreditált képzése
 • 2015: „Bevezetés az irodalomterápiába” (120 óra) – Petőfi Irodalmi Múzeum akkreditált képzése
 • 2012: viselkedéselemző (pszichológia BA) – PTE BTK
 • 2009: jogász – ELTE ÁJK

Szakmai tagságok:

 • Magyar Kriminológiai Társaság (2012–)
 • Közép-Európai Mediációs Intézet Egyesület (2017–)
 • Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület (2019–)
 • Magyar Családterápiás Egyesület (2019–)
 • Gyermekjogi Civil Koalíció (2021–)

A Kapcsolat Centrumban az alábbi tevékenységeket végzem:

 • Egyéni tanácsadás
 • Autogén tréning
 • Szülőkonzultáció, nevelési tanácsadás
 • Válási mediáció
 • Családi mediáció

Várom megkeresését az alábbi helyzetekben:

 • ha életvezetési, kapcsolati vagy döntési nehézségei, dilemmái vannak (benne pártalálási, párkapcsolati döntések és családi helyzetek)
 • ha váratlan krízishelyzet éri (pl. baleset, betegség, munkahely elvesztése)
 • ha szeretné mélyíteni az önismeretét, önbizalom-hiánytól szenved
 • ha túlterhelt, nehezen kezeli a stresszt (autogén tréning, relaxáció elsajátítása)
 • serdülők és fiatal felnőttek: tanulási nehézségek, pályaválasztási kérdések esetén
 • szülők: a gyermekeik nevelésével kapcsolatos nehézségek esetén
 • családon belüli konfliktusok, kommunikációs elakadások megoldása érdekében (szülők válása, szülő-gyermek közötti konfliktusok, testvérek közötti vitás helyzetek)